Preview Mode Links will not work in preview mode

Bokstavligt talat

Sep 21, 2023

Alexandra Pascalidou har skrivit flera böcker, däribland "Mammorna" och fortsättningen "Var är papporna?" I den senare möter vi män i olika åldrar, från olika kulturer, regioner och religioner med olika utbildningsnivåer.