Preview Mode Links will not work in preview mode

Bokstavligt talat

Sep 15, 2022

Historikern Olle Larsson berättar om sin senaste bok, "Det dramatiska 1980-talet". Kärnvapenhot, Palmemord, en mur som föll i Berlin. Och Olles egna minnen från decenniet.