Preview Mode Links will not work in preview mode

Bokstavligt talat


Mar 29, 2019

I kapitel nio berättar Ina Lagerwall om hur hon började skriva som ung. Skrivandet har fortsatt, hon har gått utbildningar och nu som 40-åring ger hon ut sin första ungdomsbok på förlag, ”Vi går varvet”, som kommer i juni. Hon berättar även om den skrivarklubb som hon leder för ungdomar och hur man ska få barn och unga att intressera sig för läsandet.